Strona główna  >  Uchwały  >  2016

Uchwały z 2016 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 97) starsze uchwały »Uchwała nr XXX/243/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście na rok 2017

Uchwała nr XXX/242/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta Świnoujście w 2017 roku

Uchwała nr XXX/241/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Uchwała nr XXX/240/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat

Uchwała nr XXX/239/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Świnoujście dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych szkół prowadzonych przez organy inne niż̇ jednostka samorządu terytorialnego

Uchwała nr XXX/238/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście - jednostka obszarowa V - rejon ulic: Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego

Uchwała nr XXX/237/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Remont wieży kościoła pw. Chrystusa Króla w Świnoujściu"

Uchwała nr XXX/236/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Miasta Świnoujście na lata 2014-2020"

Uchwała nr XXX/235/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2028

Uchwała nr XXX/234/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2017

Uchwała nr XXX/233/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie ustalenia stawek dotacj8i przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Uchwała nr XXX/232/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

Uchwała nr XXX/231/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2016

Uchwała nr XXX/230/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 15 grudnia 2016


o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XXIX/229/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2016


w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XXIX/228/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2016


w sprawie zatwierdzenia "Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązującej na terenie Miasta Świnoujście

Uchwała nr XXIX/227/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2016


w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2019"

Uchwała nr XXIX/225/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji

Uchwała nr XXIX/224/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 24 listopada 2016


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 97) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij