W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
WYBORY
AKTUALNOŚCI
MIASTO ŚWINOUJŚCIE
WŁADZE I STRUKTURA
PRAWO LOKALNE
FINANSE MIASTA
PRZETARGI I OGŁOSZENIA
SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Strona główna  >  Uchwały
2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005

1 - 20 (z 80) starsze »Uchwała nr LIX/466/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego grupy A z pominięciem listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego grupy A.

więcej »Uchwała nr LIX/465/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie".

więcej »Uchwała nr LIX/464/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Świnoujściu i określenia granic ich obwodów oraz zmiany uchwały Nr LV/438/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014 r.

więcej »Uchwała nr LIX/463/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujście

więcej »Uchwała nr LIX/462/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Świnoujście w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej »Uchwała nr LIX/461/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Świnoujście w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście

więcej »Uchwała nr LIX/460/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

więcej »Uchwała nr LIX/459/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2015 rok.

więcej »Uchwała nr LIX/458/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

więcej »Uchwała nr LIX/457/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście.

więcej »Uchwała nr LIX/456/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie zatwierdzenia "taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków" obowiązującej na terenie Miasta Świnoujście.

więcej »Uchwała nr LIX/455/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 października 2014

w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2017".

więcej »Uchwała nr LVIII/454/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony.

więcej »Uchwała nr LVIII/453/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

więcej »Uchwała nr LVIII/452/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta.

więcej »Uchwała nr LVIII/451/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »Uchwała nr LVIII/450/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Świnoujście, w wyborach Prezydenta Miasta Świnoujście oraz w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

więcej »Uchwała nr LVIII/449/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2014-2028.

więcej »Uchwała nr LVIII/448/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2014.

więcej »Uchwała nr LVII/447/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 sierpnia 2014

w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.

więcej »
1 - 20 (z 80) starsze »