W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
WYBORY
AKTUALNOŚCI
MIASTO ŚWINOUJŚCIE
WŁADZE I STRUKTURA
PRAWO LOKALNE
FINANSE MIASTA
PRZETARGI I OGŁOSZENIA
SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Strona główna  >  Uchwały
2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2005

1 - 20 (z 67) starsze »Uchwała nr LVIII/453/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.

więcej »Uchwała nr LVIII/452/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta.

więcej »Uchwała nr LVIII/451/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

więcej »Uchwała nr LVIII/450/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Świnoujście, w wyborach Prezydenta Miasta Świnoujście oraz w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

więcej »Uchwała nr LVIII/449/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2014-2028.

więcej »Uchwała nr LVIII/448/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 września 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2014.

więcej »Uchwała nr LVII/447/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 sierpnia 2014

w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście.

więcej »Uchwała nr LVII/446/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 sierpnia 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie gospodarki nieruchomościami miasta Świnoujścia.

więcej »Uchwała nr LVII/445/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 sierpnia 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

więcej »Uchwała nr LVII/444/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 sierpnia 2014

w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów

więcej »Uchwała nr LVII/443/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 sierpnia 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Świnoujście na lata 2014-2028.

więcej »Uchwała nr LVII/442/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 21 sierpnia 2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2014.

więcej »Uchwała nr LV/441/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

więcej »Uchwała nr LV/440/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej »Uchwała nr LV/439/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście.

więcej »Uchwała nr LV/438/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

więcej »Uchwała nr LV/437/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnoujściu od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

więcej »Uchwała nr LV/436/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014

zmieniająca Uchwałę Nr XI/82/2011 Rady Miasta Świnoujście z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu.

więcej »Uchwała nr LV/435/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014

zmieniająca uchwałę nr XXXII/271/2004 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świnoujścia.

więcej »Uchwała nr LV/434/2014 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 czerwca 2014

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Świnoujście NR XL/327/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w mieście Świnoujście.

więcej »
1 - 20 (z 67) starsze »