Strona główna   >  Mapa Biuletynu

Mapa Biuletynu

 Stałe połączenie pomiedzy wyspami Uznam i Wolin
 PROGRAM 'RODZINA 500 PLUS'
 Budżet obywatelski
  · 2018
  · 2017
  · 2016
  · 2015
  · Stan realizacji projektów
 Dotacja na zabytki
 MIASTO ŚWINOUJŚCIE
  · Status Miasta Świnoujście
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · Strategia rozwoju
  · Programy i plany
  · Oferty inwestycyjne
  · Związki i Stowarzyszenia
  · · Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu 'Pomerania'
  · · Stowarzyszenie pod nazwą Zwiazek Miast i Gmin Morskich
  · · Związek Miast Polskich
  · · Związek Powiatów Polskich
  · · Stowarzyszenie pn. Związek Portów i Przystani Morskich Woj. Zachodniopomorskiego
  · · Świnoujska Organizacja Turystyczna
  · · Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
  · · Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu
  · · Ogólnopolska Federacja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych
  · · Celowy Związek Gmin R-XXI
  · Honorowe Obywatelstwa
  · Współpraca zagraniczna
  · System gospodarki odpadami komunalnymi
  · Cmentarze komunalne
  · Czyste powietrze
  · Gminna ewidencja zabytków
  · Mapa zagrożenia powodziowego dla Gminy Miasto Świnoujście
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Miasta
  · · Kontakt
  · · Skład Rady
  · · Komisje Rady
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  · · · · Protokoły z posiedzeń
  · · · · Protokoły z kontroli
  · · · Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
  · · · · Posiedzenia Komisji Edukacji
  · · · · Protokoły z posiedzeń
  · · · Komisja Gospodarki i Budżetu
  · · · · Posiedzenia Komisji Gospodarki i Budżetu
  · · · · Protokoły z posiedzeń
  · · · Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  · · · · Posiedzenia Komisji Zdrowia
  · · · · Protokoły z posiedzeń
  · · · Komisja Uzdrowiskowa i Rozwoju Turystyki
  · · · · Posiedzenia Komisji
  · · · · Protokoły z posiedzeń
  · · · Komisja Gospodarki Morskiej
  · · · · Posiedzenia Komsiji
  · · · · Protokoły z posiedzeń
  · · Roczny harmonogram sesji
  · · Rejestry interpelacji, zapytań i odpowiedzi
  · · · Rejestry interpelacji, zapytań i odpowiedzi ustnych - VII kadencja (2014-2018)
  · · · Rejestr interpelacji, zapytań i odpowiedzi pisemnych - VII kadencja (2014-2018)
  · · Dyżury Radnych
  · · Sesje Rady Miasta
  · · · Sesje Rady Miasta V Kadencja
  · · · · Protokoły z Sesji V Kadencji 2006-2010
  · · · Sesje Rady Miasta IV kadencja
  · · · Sesje Rady Miasta VII Kadencja
  · · · · Protokoły z Sesji VII Kadencji 2014-2018
  · · Rejestry uchwał Rady Miasta Świnoujście
  · · Apele
  · · Petycje do Rady Miasta
  · Prezydent
  · Zastępcy Prezydenta
  · · I Zastępca Prezydenta
  · · II Zastępca Prezydenta
  · Sekretarz Miasta
  · Skarbnik Miasta
  · Urząd Miasta
  · · Struktura organizacyjna
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Wydziały i ich kompetencje
  · · · Biuro Budżetu
  · · · Biuro ds. Egzekucji i Rozliczeń VAT
  · · · Biuro Geodety Miasta
  · · · Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych
  · · · Biuro Kadr
  · · · Biuro Nadzoru Prawnego i Koordynacji Zamówień Publicznych
  · · · Biuro Rady Miasta
  · · · Biuro Rzeczy Znalezionych
  · · · Biuro Technologii Informacyjnych
  · · · Miejski Rzecznik Konsumentów
  · · · Samodzielne Stanowisko ds. BHP i Ppoż.
  · · · Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Morskiej
  · · · Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  · · · Straż Miejska
  · · · Wydział Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  · · · Wydział Edukacji
  · · · Wydział Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami
  · · · Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami
  · · · Wydział Inżyniera Miasta
  · · · Wydział Komunikacji
  · · · Wydział Księgowości
  · · · Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
  · · · Wydział Organizacyjny
  · · · Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  · · · Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  · · · Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
  · · · Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów
  · · · Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
  · · · Wydział Urbanistyki i Architektury
  · · · Wydział Zarządzania Kryzysowego
  · · · Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
  · · · Dane kontaktowe
  · · Kodeks Etyki Pracowników
  · · NIP, REGON i Konta Urzędu Miasta
  · Jednostki pomocnicze
  · · Zarząd Osiedla Przytór-Łunowo
  · · Zarząd Osiedla Warszów
  · · Zarząd Osiedla Karsibór
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Radni Miasta Świnoujście
  · · · Oświadczenia złożone w 2017 r.
  · · · Oświadczenia złożone w 2016r.
  · · · Oświadczenia złożone w 2015r.
  · · · Oświadczenia składane na początek VII kadencji
  · · · Oświadczenia składane na koniec VI kadencji
  · · · Oświadczenia złożone w 2014r.
  · · · Oświadczenia złożone w 2013r.
  · · · Oświadczenia złożone w 2012 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2011r.
  · · · Oświadczenia składane na początek VI kadencji
  · · · Oświadczenia składane na koniec V kadencji
  · · · Oświadczenia złożone w 2010r.
  · · · Oświadczenia złożone w 2009r.
  · · · Oświadczenia złożone w 2008 r.
  · · · Oświadczenia złożone w 2007r.
  · · · Oświadczenia składane na początek V kadencji
  · · Pracownicy Urzędu Miasta Świnoujścia
  · · · Oświadczenia złożone w 2017 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2016 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2015 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2014 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2013 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2012 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2011 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2010 roku
  · · Pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta
  · · · Oświadczenia złożone w 2017 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2016 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2015 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2014 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2013 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2012 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2011 roku
  · · · Oświadczenia złożone w 2010 roku
  · Młodzieżowa Rada Miasta
  · · I Kadencja
  · · II Kadencja
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Projekty uchwał
  · Uchwały
  · Uchwały Archiwum
  · Podatki i opłaty lokalne
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · · Rejestr graficzny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  · · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujścia
  · Zarządzenia Prezydenta
  · · Zarządzenia od roku 2016
  · · Zarządzenia do roku 2016
  · · · Zarządzenia Archiwum
  · · · Zarządzenia - rok 2005
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · pażdziernik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
  · · · Zarządzenia - rok 2006
  · · · · styczeń
  · · · · luty
  · · · · marzec
  · · · · kwiecień
  · · · · maj
  · · · · czerwiec
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · październik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
  · · · Zarządzenia - rok 2007
  · · · · styczeń
  · · · · luty
  · · · · marzec
  · · · · kwiecień
  · · · · maj
  · · · · czerwiec
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · październik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
  · · · Zarządzenia - rok 2008
  · · · · styczeń
  · · · · luty
  · · · · marzec
  · · · · kwiecień
  · · · · maj
  · · · · czerwiec
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · październik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
  · · · Zarządzenia - rok 2009
  · · · · styczeń
  · · · · luty
  · · · · marzec
  · · · · kwiecień
  · · · · maj
  · · · · czerwiec
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · październik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
  · · · Zarządzenia - rok 2010
  · · · · styczeń
  · · · · luty
  · · · · marzec
  · · · · kwiecień
  · · · · maj
  · · · · czerwiec
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · październik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
  · · · Zarządzenia - rok 2011
  · · · · styczeń
  · · · · luty
  · · · · marzec
  · · · · kwiecień
  · · · · maj
  · · · · czerwiec
  · · · · lipiec
  · · · · sierpień
  · · · · wrzesień
  · · · · październik
  · · · · listopad
  · · · · grudzień
  · · · Zarządzenia - rok 2012
  · · · · grudzień
  · · · · listopad
  · · · · pażdziernik
  · · · · wrzesień
  · · · · sierpień
  · · · · lipiec
  · · · · czerwiec
  · · · · maj
  · · · · kwiecień
  · · · · marzec
  · · · · luty
  · · · · styczeń
  · · · Zarządzenia - rok 2013
  · · · · grudzień
  · · · · listopad
  · · · · październik
  · · · · wrzesień
  · · · · sierpień
  · · · · lipiec
  · · · · czerwiec
  · · · · maj
  · · · · kwiecień
  · · · · marzec
  · · · · luty
  · · · · styczeń
  · · · Zarządzenia - rok 2014
  · · · · grudzień
  · · · · listopad
  · · · · październik
  · · · · wrzesień
  · · · · sierpień
  · · · · lipiec
  · · · · czerwiec
  · · · · maj
  · · · · kwiecień
  · · · · marzec
  · · · · luty
  · · · · styczeń
  · · · Zarządzenia - rok 2015
  · · · · grudzień
  · · · · listopad
  · · · · październik
  · · · · wrzesień
  · · · · sierpień
  · · · · lipiec
  · · · · czerwiec
  · · · · maj
  · · · · kwiecień
  · · · · marzec
  · · · · luty
  · · · · styczeń
  · · Informacje Prezydenta Miasta o wydanych zarządzeniach
  · Strefa Płatnego Parkowania
  · Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
 PRZETARGI I OGŁOSZENIA
  · Zamówienia publiczne/Rozeznania rynku
  · Plan zamówień publicznych
  · Konkursy
  · Sprzedaż mienia
  · Nieruchomości
  · Ogłoszenia, komunikaty i obwieszczenia
  · · Archiwum
  · Organizacje pozarządowe
  · · Aktualności
  · · Akcja 1%
  · · Wykaz organizacji pozarzadowych
  · · Akty prawne
  · · Konkursy ofert
  · · · Archiwum
  · · Wyniki konkursów ofert
  · · Od partnerstwa do kooperacji
  · · Sprawozdania z realizacji zadań publicznych
  · · Oferty na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert
  · · Konsultacje
  · · Koordynator ds. organizacji pozarządowych
  · · www.ngo.pl
  · · www.pozytek.gov.pl
  · · Druki do pobrania
  · · Rada Działalności Pożytku Publicznego
  · · · II kadencja RDPP
  · · · Archiwum
  · · Wolontariat
  · · · Wolontariat 2014
  · · Wykaz członków komisji konkursowych
  · Nabór na wolne stanowiska pracy
  · · Archiwum
  · Konkurs na stanowisko dyrektora
  · Postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa/Dyrektora
  · Okresowe oceny jakości wody
  · Statystyki zdawalności na prawo jazdy
  · Informacja o zgłoszeniach
 FINANSE MIASTA
  · Budżet
  · · Budżet 2018
  · · Budżet 2017
  · · Budżet 2016
  · · Budżet 2015
  · · Budżet 2014
  · · Budżet 2013
  · · Budżet 2012
  · · Budżet 2011
  · · Budżet 2010
  · · Budżet 2009
  · · Budżet 2008
  · · Budżet 2007
  · · Budżet 2006
  · · Budżet 2005
  · · Budżet 2004
  · · Budżet 2003
  · · Realizacja budżetu
  · · · Sprawozdania Rb
  · · Procedura uchwalania budżetu Miasta
  · Majątek miasta
  · Dług publiczny
  · · Dług publiczny 2018-2028
  · · Dług publiczny 2017-2028
  · · Dług publiczny 2016-2028
  · · Dług publiczny 2015-2028
  · · Dług publiczny 2014-2028
  · · Dług publiczny 2013-2028
  · · Dług publiczny 2012-2028
  · · Dług publiczny 2011-2019
  · · Dług publiczny 2010-2019
  · · Dług publiczny 2007-2017
  · Pomoc publiczna
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Elektroniczna skrzynka podawcza (dla posiadaczy e-podpisu)
  · Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście oraz NIP i REGON
  · Wykaz spraw i sposób załatwienia
  · Druki i wnioski do pobrania
  · Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw
  · Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  · Zasady korzystania z przepraw promowych w Świnoujściu
  · Rejestry, ewidencje, wykazy
  · · Archiwa
  · · Ewidencje
  · · Rejestry
  · · Wykazy
  · Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  · Kontrole
  · · Ogólne schematy procedur kontroli
  · Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · · Dyżury Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · · Gdzie szukać pomocy?
  · · Uchwała w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
  · · Regulamin KRPA
  · · Skład Komisji
  · · Ważne sygnały ostrzegawcze
  · · Przemoc - prawda czy nie?
  · · Wniosek o skierowanie na leczenie odwykowe
  · · Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  · · Raport z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
  · · Ogólny schemat procedury kontroli
  · Nieodpłatna pomoc prawna
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Oświata
  · · Przedszkola Miejskie
  · · · Przedszkole Miejskie Nr 1
  · · · · dane teleadresowe
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · Dyrektor
  · · · · Przedmiot działalności
  · · · · statut
  · · · · majątek
  · · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · · ogłoszenia, przetargi
  · · · · kadra pedagogiczna
  · · · · wolne stanowiska
  · · · · Sposób przyjmowania i załawiania spraw
  · · · · JAK PRACUJEMY - NADZÓR
  · · · · WYNIKI EWALUACJI
  · · · Przedszkole Miejskie NR 3 'Pod Zaglami'
  · · · · Dane teleadresowe
  · · · · Statut
  · · · · · REGULAMIN PRZEDSZKOLA
  · · · · Organizacja
  · · · · · koncepcja pracy przedszkola
  · · · · Kadra pedagogiczna
  · · · · Informacje bieżące
  · · · · · OFERTY PRACY
  · · · · · · KONKURS NA STANOWISKOSKO SAM.REFERENTA
  · · · · Druki,formularze
  · · · Przedszkole Miejskie Nr 5
  · · · · dane teleadresowe
  · · · · statut
  · · · · przedmiot działalności, cele i zadania
  · · · · · przedmiot działalności, zadania i cele
  · · · · ogłoszenia, przetargi
  · · · · wolne stanowiska
  · · · · Aktualności
  · · · · Aktualna kadra pedagogiczna
  · · · · Koncepcje przedszkola
  · · · Przedszkole Miejskie Nr 9
  · · · · Dane teleadresowe
  · · · · Prezentacja placówki
  · · · · Struktura organizacyjna
  · · · · Statut
  · · · · Oferta edukacyjna
  · · · · Kadra pedagogiczna
  · · · · Ogłoszenia, przetargi
  · · · Przedszkole Miejskie Nr 10
  · · · · dane podstawowe
  · · · · status prawny jednostki
  · · · · statut
  · · · · majątek
  · · · · ogłoszenia
  · · · Przedszkole Miejskie Nr 11
  · · · · Ogłoszenia
  · · · · Dane teleadresowe
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · Kadra pedagogiczna
  · · · · majątek
  · · · · statut
  · · · · rejestr, ewidencja, archiwa
  · · · · informacje nieujawnione
  · · · · Zapisy
  · · · · Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola
  · · · · Prowadzone sprawy
  · · Szkoły Podstawowe
  · · · Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Marynarki Wojennej RP
  · · · · statut
  · · · · oferta edukacyjna
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · majątek
  · · · · organy szkoły i ich kompetencje
  · · · · budżet
  · · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · · informacje nieujawnione
  · · · · prowadzone sprawy
  · · · · ogłoszenia, przetargi
  · · · Szkoła Podstawowa Nr 2 im.mjr Henryka Sucharskiego
  · · · · Informacje teleadresowe
  · · · · ogłoszenia, przetargi
  · · · · majątek
  · · · · Statut
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · budżet
  · · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · · prowadzone sprawy
  · · · · informacje nieujawnione
  · · · Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
  · · · · DANE TELEADRESOWE
  · · · · STRUKTURA ORGANIZACYJNA
  · · · · STATUT
  · · · · MAJĄTEK
  · · · · INFORMACJE NIEJAWNE
  · · · · KOMPETENCJE
  · · · · REJESTRY,EWIDENCJA,ARCHIWA
  · · · · PROWADZONE SPRAWY
  · · · Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Mieszka I
  · · · · informacje teleadresowe
  · · · · · zmiana adresu
  · · · · statut
  · · · · koncepcja pracy szkoły
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · budżet
  · · · · majątek
  · · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · · informacje nieujawnione
  · · · · prowadzone sprawy
  · · · · ogłoszenia, przetargi
  · · Zespóły Szkół
  · · · Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu
  · · · · dane teleadresowe
  · · · · statut
  · · · · szkolne Schronisko Młodzieżowe
  · · · · ogłoszenia, przetargi
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · regulaminy
  · · · · majątek
  · · · · budżet
  · · · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · · Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
  · · · · Dane teleadresowe
  · · · · Statut
  · · · · Schemat organizacyjny
  · · · · kontrole
  · · · · Ogłoszenia
  · · · · Promocja
  · · · · Budżet
  · · · · Rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · · Majątek
  · · · · Nabór na wolne stanowisko pracy
  · · · · Struktura organizacyjna
  · · · · Prowadzone sprawy
  · · · Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II Przedszkole Miejskie nr 7
  · · · · statut
  · · · · majątek
  · · · · kompetencje
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · budżet
  · · · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · · · prowadzone sprawy
  · · · · informacje nieujawnione
  · · · · Oferta edukacyjna
  · · · Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
  · · · · dane teleadresowe
  · · · · certyfikaty
  · · · · statut
  · · · · struktura organizacyjna
  · · · · kompetencje
  · · · · ogloszenia i przetargi
  · · · · budżet
  · · · · usługi
  · · · · informacje niejawne
  · · · · projekty, programy
  · · · · Rejestr, ewidencja i archiwa
  · · · · SCHEMAT ORGANIZACYJNY SOSW W ŚWINOUJŚCIU
  · · · · Prowadzone sprawy
  · · · · Majątek
  · · · · Nabór na wolne stanowisko pracy
  · · Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  · · · dane teleadresowe
  · · · statut
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · budżet
  · · · rejestr,ewidencja i archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Świnoujściu im. Mieszka I
  · · · dane teleadresowe
  · · · struktura organizacyjna
  · · · Dyrektor
  · · · statut
  · · · rejestry, ewidencja, archiwa
  · · · prowadzone sprawy
  · · · przetargi i ogłoszenia
  · Spółki Miejskie
  · · Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu Spółka zo.o
  · · · dane teleadresowe
  · · · akt założycielski
  · · · struktura organizacyjna
  · · · · Zarząd
  · · · · · Prezes Zarządu DN - Dyrektor Naczelny
  · · · · · · Dział Zatrudnienia i Płac
  · · · · · · Geolog
  · · · · · · BHP
  · · · · · · Biuro Radców Prawnych
  · · · · · · Laboratorium Wody i Ścieków
  · · · · · · Obrona Cywilna
  · · · · · Członek Zarządu DT - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  · · · · · · Wydział Sieci
  · · · · · · · Dział Sieci Wodociągowej
  · · · · · · · Dział Sieci Kanalizacyjnej
  · · · · · · Wydział Remontów
  · · · · · · · Dział Elektryczny
  · · · · · · · Dział Mechaniczny
  · · · · · · Wydział Produkcji Wody
  · · · · · · Wydział Oczyszczania Ścieków
  · · · · · · Dział Inwestycji
  · · · · · · Dział Informatyczny
  · · · · · · Wydział Gospodarki Odpadami
  · · · · · Członek Zarządu DE - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  · · · · · · Dział Zbytu
  · · · · · · Dział Księgowości i Kasa
  · · · · · · Dział Zaopatrzenia i Magazyn
  · · · · · · Dział Administracyjny
  · · · informacje dla klienta
  · · · przetargi
  · · · · Archiwum przetargów
  · · · · · 2013
  · · · · · 2014
  · · · · · 2015
  · · · komunikaty
  · · · druki do pobrania
  · · · taryfy
  · · · · 2006
  · · · regulamin wewnetrzny w sprawie zasad udzielania zamowien
  · · · Oferty pracy
  · · · Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  · · · AWARIE
  · · · projekty unijne
  · · · redakcja
  · · · Zbiorniki bezodpływowe
  · · · Darowizny
  · · · rejestr umów
  · · Komunikacja Autobusowa Sp zo.o
  · · · dane teleadresowe
  · · · Akt założycielski spółki
  · · · kompetencje
  · · · struktura organizacyjna
  · · · Przetargi
  · · · regulamin przewozów
  · · · cennik i wykaz uprawnień
  · · · Kontrole
  · · · Praca
  · · · Redakcja
  · · · Umowy
  · · Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka zo.o.
  · · Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
  · · · BIP - Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.
  · Miejskie Ośrodki Kultury
  · · Miejski Dom Kultury
  · · · dane tele-adresowe
  · · · kadra pracownicza
  · · · działalność kulturalna MDK
  · · · statut
  · · · cele i zasady działalności MDK
  · · · majątek
  · · · struktura organizacyjna
  · · Miejska Biblioteka Publiczna
  · · · dane teleadresowe
  · · · regulamin czytelni internetowej
  · · · statut
  · · · regulamin pracy
  · · · Ogłoszenia
  · · Muzeum Rybołówstwa Morskiego
  · · · Dane jednostki
  · · · Statut
  · · · Status prawny
  · · · Organizacja
  · · · Przedmiot działalności i kompetencje
  · · · Struktura własnościowa
  · · · Majątek w dyspozycji Muzeum
  · · · Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  · · · Rejestry, ewidencje i archiwum oraz sposób udostępniania danych w nich zawartych
  · · · Ogloszenia i przetargi
  · · · Kontrole
  · Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  · · Dane teleadresowe
  · · Statut
  · · Regulamin i struktura organizacyjna
  · · Regulamin Pracy
  · · Kompetencje
  · · Zarządzenia dyrektora
  · · Lokale użytkowe do wynajęcia
  · · · Archiwum
  · · Plan zamówień publicznych
  · · Zamówienia Publiczne - dialog techniczny
  · · Zamówienia Publiczne - przetargi
  · · · Archiwum
  · · Zamówienia Publiczne - ogłoszenia / zaproszenia
  · · · Archiwum
  · · Praca
  · · · Archiwum
  · · Majątek
  · · Budżet
  · · · Archiwum
  · · Druki i wnioski
  · · Kontrole
  · · Rejestr Umów
  · Żegluga Świnoujska
  · · dane teleadresowe
  · · regulamin organizacyjny
  · · statut
  · · struktura organizacyjna
  · · Rejestr umów
  · Powiatowy Urząd Pracy
  · Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  · · statut, kierownictwo i dane teleadresowe
  · · · statut archiwalny
  · · uchwały Rady Miasta Świnoujścia dot. MOPR
  · · · uchwały
  · · · projekty uchwał
  · · ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
  · · · Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
  · · · · ogłoszenia archiwalne
  · · · Wyniki naborów
  · · · · wyniki archiwalne
  · · · formularze
  · · budżet, jego wykonanie i majątek MOPR
  · · · budżet
  · · · wykonanie budżetu
  · · · majątek
  · · rejestry, ewidencja i archiwa
  · · prowadzone sprawy
  · · · Zasady przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej
  · · · · świadczenia pieniężne
  · · · · · zasiłek stały
  · · · · · zasiłek okresowy
  · · · · · zasiłek celowy
  · · · · świadczenia niepieniężne
  · · · · · praca socjalna
  · · · · · składki na ubezpieczenia zdrowotne
  · · · · · składki na ubezpieczenie społeczne
  · · · · · sprawienie pogrzebu
  · · · · · schronienie
  · · · · · posiłek
  · · · · inne zadania
  · · · Usługi opiekuńcze
  · · · Osoby niepełnosprawne
  · · · Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  · · · Świadczenia Rodzinne
  · · · Rodziny Zastępcze
  · · · Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  · · · Domy pomocy społecznej
  · · · Usamodzielnianie
  · · · Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  · · · Fundusz alimentacyjny
  · · · Archiwum
  · · · Aktywny Samorząd
  · · · Zasiłek dla opiekuna
  · · zamówienia publiczne
  · · · ogłoszenia
  · · · wyniki postępowań
  · · tablica ogłoszeń
  · · sprostowania i wyjaśnienia
  · · kontrole
  · · programy i strategie
  · · ocena zasobów pomocy społecznej
  · · świadczenie wychowawcze - 'Rodzina 500 +'
  · · sprawozdania z wydatkowania środków PFRON i 'Aktywny Samorząd'
  · · · sprawozdania z realizacji pilotażowego programu 'Aktywny Samorząd'
  · · · sprawozdania z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
  · Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
  · · Dane teleadresowe
  · · Przedmiot działalności i kompetencje
  · · Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
  · · Statut
  · · Struktura własnościowa podmiotu i majątek
  · · Sposób przyjmowania i zakładania spraw
  · · Nabór na wolne stanowiska pracy
  · · Rejestry, ewidencje, archiwum
  · · Regulamin organizacyjny
  · Żłobek Miejski
  · · dane teleadresowe
  · · status prawny
  · · tryb działania
  · · statut
  · · informacje dla rodziców
  · · majątek
  · · · ogłoszenia, przetargi
  · · struktura organizacyjna
  · · rejestry, ewidencje, archiwa
  · · oferty pracy
  · · ogłoszenia, przetargi
  · · kontrola
  · Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
  · · dane teleadresowe
  · · Statut SPZOZ ZP-O
  · · Struktura organizacyjna SPZOZ ZP-O
  · · Majątek
  · · Kompetencje
  · · Ogloszenia i przetargi
  · · Praca w SPZOZ ZP-O
  · · Druki do pobrania
  · Ośrodek Sportu i Rekreacji 'Wyspiarz'
  · · dane teleadresowe
  · · statut
  · · kompetencje
  · · struktura organizacyjna
  · · Ogłoszenia o przetargach
 Administracja zespolona z pionu rządowego
  · Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  · · dane teleadresowe
  · · struktura organizacyjna
  · · druki
  · · · dodatkowe informacje
  · · · · Ogłoszenia i Komunikaty
  · · · · · Obwieszzenie
  · Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  · Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarno Epidemiologiczny
  · Komenda Miejska Policji
  · Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij